Leksikon

BaltNet

(Baltic Air Surveillance Network) er en fellesbaltisk sivil-militær regional radarkjede med et luftkontroll- og koordineringssenter. BaltNet gjør de baltiske land i stand til å overvåke sitt eget luftrom både i sivil og militær sammenheng, ved å bli knyttet sammen i et felles radarnettverk.

Koordineringssenteret mottar, integrerer og distribuerer informasjon om sivil og militær aktivitet, og situasjonen i luftrommet over Baltikum. Hovedsenteret, plassert i Litauen, er et knutepunkt for informasjonsutveksling mellom de tre baltiske landene og naboland.

Norge har bidratt med prosjektledelse/rådgivning og praktisk bistand, samt etablering av nødvendig infrastruktur og radarstasjoner. BaltNet er i stor grad bekostet av Norge og USA.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.