Leksikon

CFE-avtalen

(eng. Treaty on Conventional Armed Forces in Europe) er avtalen om konvensjonelle styrker i Europa. CFE-avtalen ble undertegnet av alle NATO-land og Warszawapakt-land i forbindelse med KSSE-toppmøtet i Paris den 19. november 1990. Avtalen trådte i kraft den 17. juli 1992.

Den forplikter medlemsstatene til å redusere den offensive militære kapasiteten og å bringe balanse til det konvensjonelle styrkeforholdet, samt å underkaste seg et varig verifikasjonsregime. Verifikasjonsregimet innebærer utstrakt plikt til gjensidig informasjon om det militære materiell som omfattes av avtalen. I tillegg utføres det inspeksjoner (på kort varsel).

For å tilpasse avtalen til den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, ble det forhandlet fram en ny avtale: «Den tilpassede CFE avtalen» (eng. «The Adapted CFE Treaty»). Denne ble undertegnet i Istanbul i 1999, men ble ikke ratifisert av NATO-landene. Fra 2007 suspenderer Russland CFE-avtalen, og forhandlinger mellom USA og Russland pågikk fram til 2011.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.