Leksikon

CSDP

Common Security and Defence Policy (CSDP). På norsk felles sikkerhets- og forsvarspolitikk (FUSP).

EUs sikkerhetspolitiske samarbeid ble erklært operativt i 2001. Skiftet med Lisboa-traktaten navn fra European Security and Defence Policy (ESDP) til Common Security and Defence Policy.

CSDP er en del av FUSP (Felles utenriks- og sikkerhetspolitikk i EU). EU genererer styrker fra sine medlemsland fra operasjon til operasjon. I 2004 ble det også vedtatt å opprette egne kampgrupper (EUBG – EU Battle Groups) med rask reaksjonstid.

Krisehåndtering er en viktig del av CSDP-samarbeidet. I tillegg til de militære styrkene, tillegges sivile elementer en stor betydning. Samtlige av EUs militære operasjoner ledes av deputy SACEUR (NATO). CSDP har tatt på seg ansvaret for en rekke større og mindre krisehåndteringsoperasjoner.

Per 2022 er det 18 pågående sivile og militære operasjoner i EU regi, i Afrika, Midtøsten, Kaukasus og Europa.

I 2017 ble EU-ledere enige om å etablere et permanent samarbeid i forsvarssaker samt etablere et felles forsvarsfond. Gjennom en bilateral avtale har Norge mulighet til å delta i EUs operasjoner.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.