Leksikon

FUSP

Felles utenriks- og sikkerhetspolitikk i EU (FUSPU). På engelsk Common Foreign and Security Policy, fork. CFSP. Ble etablert gjennom Maastrichttraktaten i 1992, og videreutviklet gjennom Amsterdamtraktaten.

FUSP omhandler sensitive politikkområder og har gjennom Lisboatraktaten derfor fått bevare konsensuspraksis. FUSP ledes av EUs Høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk som samtidig er EUs visepresident. Per 2022 er Høyrepresentanten spanske Josep Borrell Fontelles.

Det europeiske råd er hovedorganet for FUSP som definerer den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken hva angår prinsipper, de overordnede retningslinjer og felles strategier på de områder hvor medlemsstatene har viktige felles interesser. Slike strategier omfatter mål, varighet og de midler EU og medlemmene skal benytte seg av. FUSP inkluderer en rekke politiske temaer, som kampen mot terror, fredsprosessen i Midtøsten, situasjonen på Balkan, krisehåndtering utenfor EU og samarbeid med land og regioner utenfor EU.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.