Leksikon

FUSP

(eng. Common Foreign and Security Policy, fork. CFSP) felles utenriks- og sikkerhetspolitikk i EU. Etablert gjennom Maastrichttraktaten i 1992, og videreutviklet gjennom Amsterdamtraktaten.

FUSP omhandler sensitive politikkområder og har gjennom Lisboatraktaten derfor fått bevare konsensuspraksis. FUSP ledes av EUs Høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk som samtidig er EUs visepresident. Fra desember 2019 er Høyrepresentanten spanske Josep Borrell.

Det europeiske råd er hovedorganet for FUSP som definerer den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken hva angår prinsipper, de overordnede retningslinjer og felles strategier på de områder hvor medlemsstatene har viktige felles interesser. Slike strategier omfatter mål, varighet og de midler EU og medlemmene skal benytte seg av. FUSP inkluderer en rekke politiske temaer, som kampen mot terror, fredsprosessen i Midtøsten, situasjonen på Balkan, krisehåndtering utenfor EU og samarbeid med land og regioner utenfor EU.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.