Leksikon

terrorisme

er bruken av illegitim vold eller trussel om å bruke vold for å oppnå politiske, ideologiske eller religiøse mål.

I motsetning til andre kriminelle handlinger som involverer to parter (gjerningsmann og offer), involverer terrorisme tre parter; gjerningsmann, offer og en bredere målgruppe. Terrorisme utføres for å påvirke holdninger og atferd hos en bredere målgruppe enn kun de som rammes av volden.

Det tilkommer en psykologisk effekt ved å skape frykt gjennom å utsette mennesker for trussel om død og skade.

Det er fire hovedkategorier av ikke-statlige terrorgrupper:

  • etnonasjonale separatistgrupper, som for eksempel ETA (Spania).
  • sekulære venstreekstreme grupper, som for eksempel FARC (Colombia).
  • sekulære høyreekstreme grupper, som for eksempel OAS (Frankrike).
  • ekstreme religiøse grupper, som for eksempel IS (Syria og Irak), eller al-Shabaab (Somalia).

Se al-Qaida; al-Shabaab; Boko Haram; IS; FARC; ETA

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.