Leksikon

al-Qaida

(betydn. basen eller fundamentet) islamistisk terrornettverk. Også kjent som Qa’idat al-Jihad.

Organisasjon: Ledet fram til juli 2022 av Ayman al-Zawahiri. Ledelsen har hovedbase i Afghanistan og Pakistan, og har etablert et nettverk av islamistiske ekstremister. Sammensatt av løst tilknyttede grupper. Hver celle opererer ofte på egenhånd, uten nødvendigvis å kjenne til hverandre. Ansett som en terrororganisasjon av blant annet det amerikanske State Department, det britiske Home Office og EU. Noen kjente forkortelser for al-Qaida: AQC (ledelsen), AQAP (den arabiske halvøy), AQIM (den islamske Maghreb), AQIS (det indiske subkontinent).

Stiftet: Sent på 1980-tallet.

Lokalisering: Afghanistan, Algerie, Irak, Jemen, Mali, Pakistan, Saudi-Arabia, Somalia og Syria.

Politisk retning: Ekstrem wahhabisme/salafisme.

Tilknyttede aktører: Abu Nayaf al-Afghani, Ansar al-Islam, Ansar al-Sunnah Army, Egyptian Islamic Jihad (EIJ), Harakat ul-Mujahidin, Libyan Islamic Fighting Group (LIFG), Salafist Group for Call and Combat (GSPC), Tahrir al-Sham, Taliban, Tunisian Combatant group (TCG). I tillegg mistenkes Hizbollah, Islamic International Peacekeeping Brigade (IIPB) og Riyad US-Saliheyn Martyrsi Brigade å være allierte av al-Qaida.

Historie: Osama bin Laden ble involvert i finansieringen og rekrutteringen av arabiske frivillige som ville bekjempe Sovjetunionens invasjon i Afghanistan. Han stiftet al-Qaida for å rekruttere, finansiere og organisere disse soldatene, også kalt muhjahedin. Gruppen ble videreutviklet til å stå imot vestlig innflytelse og skiftet base for operasjoner fra Afghanistan til Saudi-Arabia til Sudan og til slutt tilbake til Afghanistan. Gruppen gjennomførte flere aksjoner, blant annet bombingen av World Trade Center i New York den 26. februar 1993, terrorangrepene i Kenya og Tanzania den 7. august 1998, og ikke minst terrorangrepet mot World Trade Center i New York den 11. september 2001. Osama Bin Laden ble drept av amerikanske spesialstyrker i mai 2011. Organisasjonen og nettverket er likevel fortsatt aktivt. Etter Bin Ladens død i 2011 ble nettverket ledet av Egypteren Ayman al-Zawahiri, som ble drept i et amerikansk drone-angrep i Afghanistan i 2022.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.