Leksikon

Det Europeiske råd

(eng. The European Council, fork. EC) er et av EUs styringsorgan. Fastlegger EUs generelle politiske retningslinjer og prioriteringer.

Det europeiske råd består av stats- eller regjeringssjefene i medlemslandene og presidentene i Europakommisjonen. Lisboatraktaten av 2009 innførte at rådet skal ledes av en president som velges av rådets medlemmer for to og et halvt år med mulighet for forlengelse. Per 2022 er det belgiske Charles Michel som innehar dette vervet (siden 2019). Møter i Det europeiske råd avholdes minst fire ganger i året og alle beslutninger fattes ved enstemmighet. Kalles også «EUs toppmøte».

Det europeiske råd må ikke forveksles med Rådet for den Europeiske Unionen (Rådet) eller med Europarådet (ikke underlagt EU). Presidenten for Det europeiske råd må heller ikke forveksles med EUs tre andre presidenter i Rådet, EU-kommisjonen og Europaparlamentet.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.