Leksikon

EU Battlegroups

(EUBG, norsk. EU-stridsgrupper) er en del av EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk (CSDP) og ble opprettet i November 2004.

Gruppen på cirka 1.500 personell har en reaksjonstid på fem til ti dager, etter en beslutning om bruk er fattet av Rådet for Den europeiske union. Den har kapasitet til å være i operasjoner i 30 dager, med mulig forlengelse til 120 dager. Full operasjonell kapasitet ble erklært den 1. juli 2007. Den 8. juni 2017 ble det etablert et militært hovedkvarter for EUBG i Brussel under navnet Military Planning and Conduct Capability (MPCC).

I dag er 18 slike innsatsgrupper opprettet, hvorav to til enhver tid er i beredskap. Gruppene har seks måneders rotasjon. EUBG er tenkt nyttet til krisehåndteringsoppdrag. Oppgavene kan omfatte alt fra støtte til humanitær bistand, væpnet strid og terrorbekjempelse. Med EUBG ønsker EU et tett samarbeid med FN.

Gjennom en bilateral avtale deltar Norge i Nordic Battle Group (NBG), som har vært i beredskap tre ganger; første halvdel av 2008, første halvdel av 2011 og første halvdel av 2015. Ingen innsatsgrupper har blitt deployert per 2022.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.