Leksikon

delegasjon

utvalg eller sendelag av personer som opptrer og handler på vegne av en sammenslutning, interessegruppe, institusjon eller en stat. Kan også bety overdragelse av myndighet fra ett myndighetsorgan til et annet.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.