Leksikon

Det europeiske kull- og stålfellesskapet

(fork. EKSF), også kalt Den europeiske kull- og stålunion, ble opprettet med Paris-traktaten i 1951 mellom Vest-Tyskland, Frankrike, Italia, Belgia, Nederland og Luxemburg.

EKSF var det første steget på vei mot et integrert Europa. Dette arbeidet fortsatte hos etterfølgeren Det europeiske fellesskap (EF) i perioden 1967-1993 og fortsetter hos Den europeiske union (EU) i dag. 

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.