Leksikon

digitalt grenseforsvar

(DGF) er et forslag fra regjeringen om at Etterretningstjenesten skal kunne overvåke og innhente informasjon også i det digitale rommet.

Etterretningstjenesten har allerede tilgang til å kunne overvåke informasjonsstrømmer gjennom satellitt, men ikke fiberoptiske kabler hvor 99 % av all kommunikasjon inn og ut av Norge befinner seg. Forslaget er utredet av Lysne II-utvalget, som i september 2017 la frem sin konklusjon.

Utvalget, ledet av Professor Olav Lysne, anbefalte opprettelsen av DGF. De understreket at et endret trusselbilde og økt sårbarhet gjør at opprettelsen av DGF er essensiell for at Etterretningstjenesten skal få kunne gjort sin jobb. Likevel er forslaget svært omstridt. Flere mener at opprettelsen av DFG vil utgjøre et uforholdsmessig stort inngrep i retten til privatliv og således være i strid med menneskerettighetene og Norges internasjonale forpliktelser.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.