Leksikon

Etterretningstjenesten

Etterretningstjenestens logo. Foto: Forsvaret/Wikimedia Commons (Offentlig eie).

(tidligere Forsvarets etterretningstjeneste, også kalt E-tjenesten) har det koordinerende og rådgivende ansvaret for all etterretningsvirksomhet i Norge.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Hensikten med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som gjelder utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk samt støtte Forsvarets operasjoner hjemme og ute.

Hovedkvarteret ligger på Lutvann i Oslo. Sjef for etterretningstjenesten er per 2023 viseadmiral Nils Andreas Stensønes. Sjefen for Etterretningstjenesten er direkte underlagt Forsvarssjefen.

Stortinget har tilsyn med etterretningstjenesten gjennom EOS-utvalget.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.