Leksikon

etterretning

er innhenting og analyse av informasjon og kunnskap om fremmede stater, individer og organisasjoner relevant for et lands nasjonale sikkerhet og interesser.

Etterretning er både en prosess (informasjonskrav, informasjonsinnhenting, bearbeiding og analyse) og et produkt (kontraetterretning og dekkoperasjoner). Etterretning blir ofte delt inn i fem hoveddisipliner:

  • HUMINT (human intelligence)
  • GEOINT (geospatial intelligence)
  • MASINT (measurement and signature intelligence)
  • OSINT (open source intelligence)
  • SIGINT (signals intelligence).

De fleste land i verden har etterretningstjenester som driver med etterretning både i hjemland og utland. I Norge finnes det to hovedaktører innenfor etterretning: Etterretningstjenesten (E-tjenesten) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Sammen med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er disse aktørene mest kjent som Norges «hemmelige tjenester».

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.