Leksikon

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ble opprettet som direktorat, med virke fra den 1. januar 2003. Direktoratet er administrativt underlagt Forsvarsdepartementet og rapporterer med faglig ansvarslinje til Justisdepartementet for oppgaveløsning i sivil sektor, og til Forsvarsdepartementet for militær sektor.

NSM koordinerer forebyggende sikkerhetstiltak og kontrollerer sikkerhetstilstanden i de virksomheter som omfattes av Sikkerhetsloven av 1998 (vedtatt den 1. juli 2001).

Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser. Forebyggende sikkerhetstjeneste omfatter alle tiltak for å sikre skjermingsverdig informasjon og objekter mot sikkerhetstruende virksomhet som spionasje, sabotasje og terrorhandlinger. Dette skjer i stats- og kommuneforvaltningen, samt private virksomheter som håndterer skjermingsverdig informasjon eller objekter. Kan for eksempel være leverandører av varer eller tjenester til det offentlige i forbindelse med sikkerhetsgraderte anskaffelser.

Webadresse: www.nsm.stat.no

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.