Leksikon

EOS-utvalget

er stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenester som utøves av eller på vegne av offentlige myndigheter til beskyttelse av nasjonale sikkerhetsinteresser.

Utfører en ekstern og uavhengig kontroll av de hemmelige tjenestene (EOS-tjenestene) og vurderer hvorvidt de holder seg innenfor regelverket. Arbeider spesielt for å hindre at enkeltpersoner blir utsatt for ulovlig overvåking.

Utvalget utfører sitt arbeid uavhengig av Stortinget, men rapporterer hvert år til Stortinget gjennom en årsmelding. EOS-utvalget består av syv medlemmer og ledes fram til 2024 av Astri Aas-Hansen.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.