Leksikon

Politiets sikkerhetstjeneste

PSTs logo. Foto: PST/Wikimedia Commons (Offentlig eie).

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er en særskilt politiorganisasjon, direkte underlagt Justisdepartementet. I påtalespørsmål er PST underlagt Riksadvokaten og statsadvokatembetene.

PST har som oppgave å forebygge og etterforske lovbrudd knyttet til terrorvirksomhet, ulovlig etterretningsvirksomhet, spredning av masseødeleggelsesvåpen og av utstyr, materiale og teknologi for produksjon og bruk av slike våpen, samt voldelig ekstremisme.

Tjenesten har også et ansvar for å forebygge trusler mot statsledelsen (kongehus, storting, regjering, Høyesterett) og tilsvarende representanter for andre lands statsledelse som er i Norge (f.eks. ambassadører). Livvakttjenesten i Oslo (med unntak av Den kongelige politieskorte) er en del av PST.

Tjenesten har også en rådgivende funksjon i forhold til andre norske myndigheter. Blant annet utarbeider PST trusselvurderinger som ledd i arbeidet for å ivareta den norske stats sikkerhet og selvstendighet. Disse trusselvurderingene er gradert i henhold til sikkerhetsloven, og oversendes Justis- og beredskapsdepartementet, og andre relevante myndigheter, i orienteringsøyemed eller til bruk i beslutningsprosesser.

Hovedkvarteret ligger på Nydalen i Oslo. Sjef for PST er per 2023 Beate Gangås. Hun ble innsatt i stillingen i 2022, for en periode på 6 år.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.