Leksikon

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC)

er den nasjonale responsfunksjonen for alvorlige cyberangrep og er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Senteret drifter det nasjonale varslingssystemet for digital infrastruktur (VDI). NCSC er knutepunkt for nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen deteksjon, håndtering, analyse og rådgivning knyttet til digitale angrep. 

Senteret ble åpnet november 2019.

Kilde: NSM

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.