Leksikon

etterretningstjeneste

er et organ som driver med etterretningsarbeid. De samler inn, behandler og vurderer data og informasjon om andre land, organisasjoner og personer eller aktuelle operasjonsområder. Denne informasjonen skal bistå beslutningstakere.

Virksomheten kan være både sivilt og militært organisert. Etterretning blir ofte delt inn i fem hoveddisipliner: HUMINT (human intelligence), GEOINT (geospatial intelligence), MASINT (measurement and signature intelligence), OSINT (open source intelligence) og SIGINT (signals intelligence).

I Norge er etterretningstjenesten fordelt mellom tre organer: Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Disse kontrolleres av EOS-utvalget.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.