Leksikon

diplomatisk immunitet

(eksterritorialrett) betyr at et individ har rett til uavhengighet av lover i det landet man oppholder seg i. Diplomatisk immunitet er unntaket fra regelen om at en stat har jurisdiksjonkompetanse over alle som oppholder seg i landet. Dette fører til at personer som nyter diplomatisk immunitet ikke kan stilles til ansvar for lovbrudd i staten de oppholder seg i, men er underlagt hjemlandets lov. Personene er også fritatt for å betale personlige skatter og avgifter.

Personer som nyter diplomatisk immunitet er først og fremst:
i) statsoverhoder som midlertidig oppholder seg i et annet land en hjemlandet.
ii) et fremmed stats diplomatiske representasjon.
iii) militære avdelinger som oppholder seg i et annet land og iv) tjenestemenn og delegater fra FN og andre internasjonale organisasjoner.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.