Leksikon

Feltprestkorpset

(fork. FPK) ble etablert som organisasjon i 1953. Deres oppdrag er å gi Forsvarets personell tilbud om kirkelig betjening både i fred, krise og krig. Dette gjelder både i Norge og ute i internasjonale operasjoner.

Feltprestene gjennomfører gudstjenester, andakter, dåp, vigelse og gravferd, og underviser soldater i emnet «Etikk og militærmakt». I 2015 startet Feltprestkorpset et tros- og livssynsprosjekt hvor det ble ansatt to nye prosjektrådgivere: en med kompetanse i islamsk tro og praksis («feltimam»), og en med kompetanse i livssynshumanisme («felthumanist»). 

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.