Leksikon

Feltprosten

er sjef for Feltprestkorpset (FPK) og underlagt sjefen for personell, operasjoner og drift (POD) i Forsvarsstaben. Feltprosten fører alminnelig kommando over FPK. Feltprosten er Forsvarssjefens religiøse og etiske rådgiver samt at han fører kirkelig tilsyn med alle feltprester i Forsvaret under overtilsyn av biskopen i Oslo. Feltprosten med sin stab er lokalisert på Akershus festning. 

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.