Leksikon

FNs klimapanel

(eng. Intergovernmental Panel on Climate Change, fork. IPCC) er en internasjonal gruppe forskere som er ansvarlig for å sammenstille og fremstille kunnskap om klima og klimaendringer.

IPCC kommer med jevnlige rapporter om klima, men kommer ikke med konkrete forslag til politiske tiltak o.l. Selve gruppen ansvarlig for å sette sammen forskningen består av omtrent 800 forskere fra omtrent 85 land.

Hvert syvende år kommer IPCC med en såkalt hovedrapport som fremstiller klimaendringene og fremsetter prognoser for potensiell videre utvikling. Disse rapportene utgjør viktige bidrag til det internasjonale klimasamarbeidet. I 2015 konkluderte en spesialrapport fra IPCC med at globale klimagassutslipp må reduseres med 40–50 prosent innen 2030 dersom den globale oppvarmingen skal begrenes til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid. Rapporten ble lagt til grunn for forhandlingene i forkant av Parisavtalen samme år.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.