Leksikon

forfatning

er de grunnleggende rettsregler i en stat, særlig de regler som gjelder forholdet statsmaktene imellom og mellom statsmaktene og borgerne.

Forfatningen kan bestå av skrevne eller uskrevne regler, eller av begge. I mange stater er forfatningen eller viktige deler av den nedfelt i en konstitusjon eller grunnlov. Den norske forfatningen består dels av Grunnloven av 17. mai 1814 og dels av konstitusjonell sedvanerett.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.