Leksikon

Hærens samband

har ansvar for å sørge for forbindelse mellom og innad i avdelingene i Hæren. Tidligere benyttet avdelingen semafor og telegraflinjer. I dag brukes radiolinjesystemer for større avdelinger.

Hærens samband bidrar i utviklingen av radio- og informasjonssystemer for hele Forsvaret. Våpenarten ivaretar en del av feltetterretningen gjennom sine avdelinger for elektronisk krigføring – som også kan slå ut fiendtlige sambandssystemer.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.