Leksikon

Den norske helsingforskomité

er en ikke-statlig organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Virkemidlene er overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte. Arbeidet er særlig rettet mot stater i Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika.

Helsingforskomiteens virksomhet tar utgangspunkt i Helsingforserklæringen som ble undertegnet på konferansen om sikkerhet og samarbeid i Europa i 1975. I erklæringen blir det slått fast at respekt for menneskerettighetene er avgjørende for å bevare fred og samarbeid mellom statene.

Webadresse: www.nhc.no

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.