Leksikon

Kaukasus

er navnet på fjellkjeden og området mellom Svartehavet i vest og Det kaspiske havet i øst, som utgjør Europas sydlige grense mot Asia. Etter oppløsningen av Sovjetunionen ble elleve republikker i området nye suverene stater, mens resterende republikker ble underlagt Russland, med ulik politisk og konstitusjonell status. Flere grupper føler seg diskriminert eller geografisk feilplassert av republikkens lederskap og politikk.

Det har vært, og pågår fremdeles, en rekke etniske og religiøse konflikter i området. Russisk påvirkning og direkte innblanding kompliserer forholdene ytterligere. Det har blitt ført mange fredsforhandlinger og igangsatt flere freds- og tillitsskapende tiltak, særlig i OSSE-regi. Særlig har krigene i Tsjetsjenia påvirket situasjonen i området. Russisk Kaukasia rommer også flere potensielle nye konflikter, ettersom det er et stort antall interne flyktninger i området.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.