Leksikon

KNM Tordenskjold

Er et skolesenter ved Haakonsvern Orlogsstasjon, Bergen. Består av Dykker- og froskemannssenteret (DFS), Sjøforsvarets sikkerhetssenter (SSS), Taktikksenteret (TAS) og Sjøforsvarets idretts- og treningssenter (SITS). KNM Tordenskjold har hovedansvaret for fag-, taktikk- og våpenopplæring i Sjøforsvaret utover hva som tilligger Sjøkrigsskolen og de ulike våpengrenenes egne trenings- og kompetansesentre. Avholder kurs og seminarer med hovedvekt på teoretisk undervisning i kombinasjon med trenere og simulatorer. Kursdeltakerne er nasjonale og internasjonale, sivile som militære: befal, matroser og vernepliktige menige.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.