Leksikon

kollektivt forsvar

er et konsept som skal sikre mot fare eller angrep for en hel gruppe. For eksempel kan en gruppe stater går sammen for å danne et felleskap for å forhindre eller stanse krig fra andre stater. Prinsippet om «en for alle, alle for en» binder medlemslandene sammen i en slags sikkerhetspolitisk solidaritet. Den viktigste kollektive forsvarsorganisasjonen er NATO, der artikkel 5 omhandler kollektiv forsvar. Den sier at et angrep på ett NATO land anses som et angrep på alle. Alle landene er forpliktet til å hjelpe, om nødvendig militært.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.