Leksikon

Luftoperativt inspektorat

Luftoperativt inspektorat (LOI) sine hovedoppgaver dreier seg om fagutvikling innen lufttjeneste, luftovervåkning og stridsledelse. LOI utgjør det øverste faglige nivået med hensyn til:

  • Taktikkutvikling (fly)
  • Koordinerte luftoperasjoner
  • Luftovervåkning og stridsledelse (LOS)

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.