Leksikon

militær strafferett

Den militære straffelov av 21. mai 1902 gjelder i fredstid for alle som hører til rikets væpnede makt og for alle som er om bord i skip under tokt. I krigstid behandles militære straffesaker av særlige domstoler som militær forhørsrett, krigsrett og lagmannsrett. Ankeinstans under krig er Høyesterett.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.