Leksikon

militærpoliti

(MP) er Forsvarets interne politi med politimyndighet over militært område og personell. Forsvarets militærpolitiavdeling er ansvarlig for all utdanning og sertifisering innen militærpolitifaget, herunder alt av mannskaper og befal til nasjonal og internasjonal tjeneste. Politiet i en militær organisasjon er som regel ansvarlig for sikkerhet, styrkebeskyttelse, trafikkhåndtering, krigsfanger og håndhevelse av lover og ordre.

Det norske militærpolitiet ble etablert i moderne form under Den andre verdenskrig i Skottland. Det norske forsvarets militærpoliti består i dag av Forsvarets Militærpolitiavdeling som er underlagt de ulike forsvarsgrenene (hær, sjø og luft), samt Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.