Leksikon

Minedykkerkommandoen

har hovedbase på Haakonsvern orlogstasjon i Bergen. Minedykkerne er spesialutdannet i å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver under vann, men kan også utføre eksplosivrydding på land.

Oppgavene innebærer blant annet å uskadeliggjøre miner fra andre verdenskrig, rydde eksplosiver i internasjonale operasjoner og å bistå politiet. Minedykkerkommandoen er en del av Marinens jegervåpen sammen med Marinejegerkommandoen, Kystjegerkommandoen og Taktisk båtskvadron.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.