Leksikon

Minevåpenet

Minevåpenet skal drifte fartøyer og avdelinger i Sjøforsvaret, som har sine oppdrag i minekrig. Hovedoppgaven er å holde skipsleia fri for miner. Dette er en krevende jobb som stiller store krav til personell og materiell. Minekrig inkluderer minejakt, minesveiping, minedykking (eksplosivrydding) og minelegging. I denne sammenheng inngår også et kommando-/ støttefartøy for mineryddingsoperasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Minekrigsenheter er i dag meget høyt prioriterte avdelinger innen Forsvaret.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.