Leksikon

NATO Response Force

(NRF) er NATOs hurtige reaksjonsstyrke som skal kunne iverksette robuste militære operasjoner på kort varsel innenfor eller utenfor NATO-territoriet. Avdelingene i styrken roteres hver sjette måned, og består av over 25.000 personell. Norsk deltakelse i NRF er en sentral faktor i allianseforpliktelsen, og Norge deltar derfor i alle NRF-kontingenter, men ikke med de samme kapasitetene hver gang. Styrken er forutsatt å kunne operere inntil tretti dager uten etterforsyninger, med følgende oppgaver:

  • Gjennomføre evakueringsoperasjoner av sivilt personell fra ulike kriseområder.
  • Støtte etterarbeid, for eksempel etter angrep med masseødeleggelsesvåpen og ved humanitære katastrofer.
  • Gjennomføre krisehåndteringsoperasjoner, herunder fredsbevarende operasjoner.
  • Støtte kontraterroroperasjoner.
  • Gjennomføre embargooperasjoner.
  • Settes inn som en initialstyrke for å forberede ankomst av påfølgende styrker som skal ivareta en større operasjon i alt fra vennlige til fiendtlige områder.
  • Deployeres og nyttes for å demonstrere militær evne i den hensikt å støtte diplomatisk håndtering av krisesituasjoner.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.