Leksikon

NATOs kjernefysiske planleggingsgruppe

NATOs kjernefysiske planleggingsgruppe (eng. Nuclear Planning Group, fork. NPG) drøfter alle saker som gjelder rollen til de kjernefysiske styrker i NATOs sikkerhets- og forsvarspolitikk. Gruppen består av representanter fra alle medlemsland (med unntak av Frankrike). Gruppen møtes minimum to ganger i året på forsvarsministernivå, og ellers ved behov på ambassadørnivå. Arbeidet i gruppen ledes av Generalsekretæren og hans stab.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.