Leksikon

økonomisk sone

havområde, som også blir kalt 200 milssonen, der kyststaten har en eksklusiv rett til naturressursene fra territorialgrensen ut til 200 nautiske mil. Traktatfestet i FNs havrettstraktat av 1982. Kyststaten har suverene rettigheter over naturressursene både i havet, på havbunnen og i luftområdene over. Kyststaten har jurisdiksjon i dette området og retten til å forvalte ressurser og verdier også på havbunnen. Internasjonal trafikk og ressursforvaltning er tillatt. Økonomiske soner er ikke folkerettslig lovfestet, men akseptert som sedvane. Norge vedtok sin økonomiske sone i 1977 og for Norge er denne sonen av vital økonomisk og politisk betydning. Forutsettes at skipsfarten er fri, etter FN-konvensjonen fra Genève i 1975.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.