Leksikon

økonomisk sone

omfatter et havområde som også blir kalt 200 milssonen, der kyststaten har en eksklusiv rett til naturressursene fra territorialgrensen ut til 200 nautiske mil. Sone som er traktatfestet i FNs havrettstraktat av 1982.

Kyststaten har suverene rettigheter over naturressursene både i havet, på havbunnen og i luftområdene over, og har jurisdiksjon i dette området og retten til å forvalte ressurser og verdier også på havbunnen. Internasjonal trafikk og ressursforvaltning er tillatt. Økonomiske soner er ikke folkerettslig lovfestet, men akseptert som sedvane. Norge vedtok sin økonomiske sone i 1977 og for Norge er denne sonen av vital økonomisk og politisk betydning. Det forutsettes at skipsfarten er fri, etter FN-konvensjonen fra Genève i 1975.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.