Leksikon

Ombudsmannen for Forsvaret

Ombudsmannen for Forsvaret er Stortingets tilsynsorgan og ombudsmann for alt personell i Forsvaret før, under og etter endt tjeneste. Enhver som mener seg uriktig, urettferdig eller urimelig behandlet i Forsvaret kan henvende seg til Ombudsmannen å be om at saken undersøkes for å finne ut om det er begått noen urett, og i tilfelle rette på det som er galt. Ombudsmannen leder også ombudsmannsnemnda, som skal ivareta rettigheter for Forsvarets personell og medvirke til å effektivisere Forsvaret.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.