Leksikon

Oslo Militære Samfund

(OMS) etablert 1825. Er en forening med formål å øke interessen for og kunnskap om totalforsvaret gjennom foredrag og diskusjoner. OMS tar opp norske offiserer, norske sivile embets- og tjenestemenn og personer som det er i OMS sin særlige interesse å knytte seg til som medlemmer. I 2021 har foreningen har om lag 1300 medlemmer, og foreningens formann er Bjørn Aksel Sund. Utgir tidsskriftet Norsk Militært Tidsskrift.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.