Leksikon

Oslo Militære Samfund

Oslo Militære Samfund (OMS) ble etablert 1825. OMS er en forening med formål å øke interessen for, og kunnskap om, totalforsvaret gjennom foredrag og diskusjoner. OMS tar opp norske offiserer, norske sivile embets- og tjenestemenn og personer som det er i OMS sin særlige interesse å knytte seg til som medlemmer.
I 2023 har foreningen har om lag 1300 medlemmer, og foreningens formann er Oberstløytnant Bjørn Aksel Sund.
Utgir tidsskriftet Norsk Militært Tidsskrift.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.