Leksikon

totalforsvarskonseptet

består av gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn i hele krisespekteret fra fred til sikkerhetspolitisk krise og krig.

Under Den kalde krigen omfattet ikke totalforsvarskonseptet de lavere krisenivåene. Siden 2016 har man derimot modernisert og tilpasset totalforsvarskonseptet til dagens utfordringer. Der i blant har samfunnssikkerhet har fått økt betydning.

Den tradisjonelle totalforsvarstankegangen har endret seg i lys av denne utviklingen. Det nye totalforsvarskonseptet består av gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn i hele krisespekteret fra fred til sikkerhetspolitisk krise og krig.

Totalforsvarskonseptet inkluderer både forebygging, beredskapsplanlegging og operative forhold. Prinsippet om sivil støtte til Forsvaret i krise og krig ligger fast. Det nye totalforsvarskonseptet vektlegger i større grad enn tidligere militær støtte til det sivile samfunnet i forbindelse med alvorlige hendelser.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.