Leksikon

bistandsinstruksen

er regelverket som regulerer hvordan militære avdelinger kan støtte politiet i Norge. Grunnloven setter begrensninger på bruken av militærmakt overfor sivilbefolkningen i Norge. Ved særskilt behov for assistanse ved større hendelser, som terrorangrep eller naturkatastrofer, eller ved behov for Forsvarets spesialkompetanse, kan unntak gjøres. Da reguleres Forsvarets bistand til politiet gjennom bistandsinstruksen.

Etter terrorangrepene i Norge den 22. juli 2011 har instruksen blitt endret og forkortet. Blant annet slik at det skal gå raskere å få godkjent militær bistand til politiet i nødstilfelle. Instruksen fra 2017 fjerner skillet mellom håndhevelsesbistand og alminnelig bistand. Beslutninger om bistand og anmodning vil ikke lengre tas på departementsnivå, men hos politiet og Forsvaret, noe som muliggjør iverksetting av tiltak umiddelbart. Politisk styring og kontroll ivaretas ved at relevante departementer kan stanse iverksettelsen.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.