Leksikon

personalitetsprinsippet

er en folkerettslig grunnsetning som går ut på at alle personer, uansett hvilket land de befinner seg i, ansees for å stå under herredømme av sitt hjemlands lov. Dette betyr at en stat straffer sine innbyggere, også for de handlinger de begår i utlandet. I ytterste konsekvens kan nordmenn rammes av norsk straffelov for å ha begått straffbare handlinger i utlandet selv om handlingen skulle være lovlig/straffri i landet den er. Ble aktualisert bl.a. gjennom sexkjøpsloven.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.