Leksikon

territorialprinsippet

er en folkerettslig grunnsetning om at enhver stat har enerett til å etablere lover og å håndheve disse ved anvendelse av tvangsmidler.

Territorialprinsippet gjelder for alle som oppholder seg på statens territorium, uten hensyn til nasjonalitet. Unntak fra prinsippet følger av internasjonale regler som menneskerettigheter eller reglene om diplomatisk immunitet.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.