Leksikon

represalier

er et folkerettslig begrep for mottiltak. Formålet er å oppnå oppreisning og forhindre fremtidige gjentakelser, av en tidligere krenkelse.

Bare en stat som er offer for brudd på Folkeretten kan iverksette represalier, det forutsetter at den andre staten har begått et folkerettsbrudd. I utgangspunktet er represalier i strid med Folkeretten, men kan likevel bli lovlig på grunn av formål og omstendigheter. Dette er hjemlet i folkerettslig sedvane. Represalien må være nødvendig og proporsjonal med folkerettsbruddet. I henhold til Genèvekonvensjonene er det ikke tillatt å begå represalier mot krigsfanger eller sivilbefolkning.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.