Leksikon

SALT I

(Strategic Arms Limitation Talks) er en avtale om begrensninger på langtrekkende atomvåpen. Partene i avtalen var USA og Sovjetunionen. SALT-avtalen ble ferdigforhandlet den 26. mai 1972, og undertegnet av president Nixon og statsleder Bresjnev i Moskva. Målet med avtalen var å oppnå et styrketak (øvre grense) for strategiske kjernefysiske våpen.

Avtalen innebar en «frysing» av antallet strategiske våpen (raketter med kort og middels rekkevidde ble holdt utenfor). Hensikten var at avtalen skulle erstattes av en mer omfattende avtale senere. Avtalens gyldighet var fra 1972 til 1977. Avtalen ble mye kritisert fordi den ikke innebar reelle reduksjoner. Likevel kom den til å danne mønster for senere forhandlinger og avtaler, som for eksempel SALT II.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.