Leksikon

sekterisme

Sekterisme handler om å fyre opp under religiøse motsetninger.

Sekterisme er en betegnelse på en rigid følelse av tilhørighet i en bestemt sekt (en gruppe som har skilt seg ut fra et større trossamfunn grunnet uenighet om troslære), med et negativt syn på de som ikke tilhører sekten. Begrepet er ofte begrenset til tilfeller hvor det forekommer diskriminering, fordømmelser eller voldsbruk.

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.