Leksikon

Sjøheimevernet

Sjøheimevernet (SHV) var en maritim avdeling under Heimevernet som ble nedlagt i 2017. SHV var organisert langs hele kysten med kystmeldeposter og fartøyer. SHV områdene var satt opp med fartøyer som rekvireres til tjeneste. Sjøheimevernets oppdrag var å gjennomføre sjømilitær kontrolltjeneste og suverenitetshevdelse i norsk sjøområde i fred, mobilisering og ved krig. I 2016 ble det vedtatt at Sjøheimevernet skulle avvikles innen 2020.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.