Leksikon

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret

(TVO) er en samarbeidsordning i Forsvaret opprettet for å ivareta interessene til vernepliktige inne til førstegangstjeneste og repetisjonsøvelser.

TVO arbeider for å fremme de vernepliktiges trivsel under førstegangstjenesten, samt for et godt og tillitsfullt forhold mellom soldater og befal. TVO er representert på alle nivåer i Forsvaret, fra troppsplan til den øverste forsvarsledelsen.

Fem vernepliktige soldater velges hvert år til å sitte som landstillitsvalgte for de vernepliktige inne til førstegangstjeneste. Disseutgjør Landsrådet for tillitsvalgte i Forsvaret. Ved Landskonferansen i 2016 endret tillitsmannsordningen i Forsvaret navn til Tillitsvalgtordningen i Forsvaret, forkortet til TVO. I 1993 ble begrepet «tillitsmann» erstattet med «tillitsvalgt», og det nye navnet på organisasjonen gjenspeiler denne endringen.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.