Leksikon

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC) heter på norsk FNs kontor for narkotika og kriminalitet. UNDOC bistår FNs medlemsland i kampen mot internasjonal kriminalitet og narkotika. Innen kriminalitet ligger fokus særlig på bekjempelse av menneskehandel, korrupsjon og terrorisme. UNODC har kontorer i 21 land, med hovedkontor i Wien, Østerrike. Kontoret rapporterer til FNs narkotikakommisjon og til FNs kriminalitetskommisjon.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.