Leksikon

verneplikten i Norge

er en av grunnpilarene i forsvarskonseptet og i forsvarspolitikken. Prinsippet om allmenn verneplikt for alle norske statsborgere innebærer at hele samfunnet står bak det nasjonale forsvaret, og at flest mulig tar del i forsvaret av Norge ut i fra rettferdighet og likhet.

Den 14. juni 2013 vedtok Stortinget, med bredt flertall, allmenn verneplikt for kvinner på lik linje med menn. Loven trådde i kraft den 1. januar 2015. Verneplikten gjelder for kvinner som er født i 1997 eller senere.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.