Leksikon

Vesteuropeiske Union

(fork. VEU, eng. Western European Union, fork. WEU) ble etablert den 23. oktober 1954 (i funksjon fra den 6. mai 1955) og avløste den tidligere Vestunionen som ble etablert med Brusseltraktaten i 1948. Målet var å skape økonomisk gjenreisning, europeisk enhet og sikre gjensidig støtte i tilfelle angrep. VEU var en kollektiv forsvarsorganisasjon, med bestemmelser som sikret militær bistand til et eller flere medlemsland i tilfelle angrep.

Etter en lengre periode med lite aktivitet i organisasjonen, forsøkte man å revitalisere den i 1984. Målet var fortsatt å styrke den europeiske forsvarsidentiteten og å harmonisere forsvar, våpenkontroll, sikkerhet og våpensamarbeid. Det transatlantiske samarbeidet med USA og Canada skulle bli forbedret. Dette førte til at man jobbet fram mot toppmøtet i Petersberg i 1992, hvor man la fram den såkalte Petersbergerklæringen. Der ble det også definert et oppgavesett for unionen, de såkalte Petersbergoppgavene.

Etter EUs toppmøte i Amsterdam i 1997 ble imidlertid disse oppgavene knyttet tettere opp mot EU, og det ble vedtatt å integrere VEU i EU. På VEUs ministerrådsmøte den 13. november 2000 ble samtlige av VEUs funksjoner, med unntak av selve traktatgrunnlaget, overført til EU. Organisasjonen ble formelt oppløst den 30. juni 2011.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.